Τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν απόλυτα με τους δύο ήρωες και να διασκεδάσουν με τις περιπέτειές τους.